www.elfin.pl
portal finansowy


19 października 2021

Inwestowanie z pracodawcą

Udział w pracowniczych formach gromadzenia środków przeznaczonych na dodatkową emeryturę dotyczy jedynie osób pracujących. Pracodawca przekazuje uzgodnioną z pracownikami część wynagrodzeń na rzecz realizowanego programu oszczędnościowego prowadzonego przez siebie lub przez inne wyspecjalizowane instytucje.

Programy te mają na celu przede wszystkim inwestowanie wpłacanych środków i wypracowywanie jak największych zysków. Niektóre z tych programów mogą dodatkowo zawierać element ochrony życia i zdrowia pracowników.

Zakłady pracy mają możliwość wyboru pomiędzy kilkoma formami inwestowania:

  1. pracownicze programy emerytalne

  2. pracownicze programy oszczędnościowe

  3. grupowe ubezpieczenia na życie

Pierwsza z form jest przewidziana ustawą i - dla zachęcenia pracodawców do jej stosowania przewiduje pewne ulgi w zakresie podatków i składek ZUS. Dwie pozostałe nie są związane z żadnymi preferencjami fiskalnymi, ale dają możliwość uniknięcia dość skomplikowanych procedur związanych z funkcjonowaniem PPE.--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2021 Elfin Sp. z o.o.