www.elfin.pl
portal finansowy


9 grudnia 2021
 Instytucje

Nazwa

Siedziba

Telefon, Fax

strona www

Komisja Nadzoru Finansowego

Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

tel. (22) 262 50 00

www.knf.gov.pl

fax (22) 262 51 11

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

ul. Szamocka 3, 5
00-748 Warszawa

tel. (22) 667 10 00

www.zus.pl

fax (22) 667 14 18

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

tel. (22) 661 10 00

www.mpips.gov.pl

fax (22) 6611336

Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych

Al. Jana Pawła II 34 lok. 7
00-141 Warszawa

tel. (22) 620 67 68

www.igte.com.pl

fax (22) 620 67 38--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2021 Elfin Sp. z o.o.