www.elfin.pl
portal finansowy


8 grudnia 2019

Obecny system emerytalny funkcjonuje od 01.01.1999r. Oparty jest on na następujących aktach prawnych:

  • Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z dnia 28.08.1997r.
  • Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17.12.1998r.
  • Ustawa o Pracowniczych Programach Emerytalnych z dnia 20.04.2004r.
  • Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13.10.1998r.
  • Ustawa o Indywidualnych Kontach Emerytalnych z dnia 20.04.2004--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2019 Elfin Sp. z o.o.