www.elfin.pl
portal finansowy


1 marca 2021

Zgodnie z ustawą członkiem otwartego funduszu emerytalnego może być osoba fizyczna, która zawarła umowę z OFE. Jednak ze względu na prawne uwarunkowania obecnego systemu (np. fakt, że na zgromadzenie w ramach funduszu emerytalnego środków, które zapewnią odpowiednią wysokość przyszłego świadczenia potrzeba określonej ilości czasu ) oraz dotychczasowe zobowiązania uprzednio funkcjonującego systemu, nie każdy pracujący mógł uczestniczyć w II filarze. Uczestnictwo bowiem zostało uwarunkowane wiekiem:

  • Osoby urodzone po 31.12.1968r. obowiązkowo oszczędzają i będą oszczędzały w ramach zreformowanego systemu;
  • Osoby urodzone między 31.12.1948r., a 01.01.1969r.mogły samodzielnie podjąć decyzję, czy chcą otrzymywać emeryturę tylko z ZUS-u, czy także z funduszu emerytalnego;
  • Osoby urodzone przed 01.01.1949r. otrzymują emeryturę w oparciu o stary system oparty na umowie pokoleniowej.--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2021 Elfin Sp. z o.o.