www.elfin.pl
portal finansowy


31 marca 2020

Obecnie funkcjonujący system emerytalny składa się z trzech segmentów powszechnie nazywanych filarami. Pierwszy filar tworzy zmodyfikowany, stary system oparty na umowie pokoleniowej (system repartacyjny). Drugi filar to obowiązkowe, otwarte fundusze emerytalne. Trzeci filar o charakterze dobrowolnym opiera się na pracowniczych programach emerytalnych (tworzonych przez zakład pracy) oraz indywidualnych kontach emerytalnych.

I FILAR
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
II FILAR
FUNDUSZE EMERYTALNE
III FILAR
OSZCZĘDNOŚCI DODATKOWE
obowiązkowy
obowiązkowy
dobrowolny
umowa pokoleniowa
kapitałowy
kapitałowy
zarządzany przez państwo
zarządzany przez instytucje prywatne
zarządzany przez instytucje prywatne
indywidualne konta tworzone przez ZUS
konta indywidualne
(możliwośc kontroli przez członków funduszy)
konta indywidualne--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2020 Elfin Sp. z o.o.