www.elfin.pl
portal finansowy


23 października 2019

Drugi filar systemu związany jest z uczestnictwem w Otwartych Funduszach Emerytalnych. Przynależność do tego filaru jest obowiązkowa. Zadaniem funduszy emerytalnych zarządzanych przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne jest zbieranie i pomnażanie pieniędzy swoich klientów.
Można tu wskazać bardzo ważną kwestię odróżniającą I filar od II-go. W I filarze składki idą na bieżące wypłaty emerytur i rent, natomiast w przypadku II filaru są one inwestowane i pomnażane.

Składka wynosi 7,3% podstawy wynagrodzenia. Do OFE trafia ona przez ZUS i jest umieszczana na indywidualnym koncie.

Drugi filar jako system kapitałowy daje możliwość uzbierania odpowiednio wysokiego kapitału tylko dla osób, które będą odpowiednio długo jego aktywnymi uczestnikami, czyli będą przez długi okres czasu gromadzić składki w OFE. Dlatego też młodzi, tj. urodzeni po 31 grudnia 1968r. muszą (zgodnie z ustawą) uczestniczyć w II filarze. Osoby w średnim wieku mogły przeliczyć, czy jest to dla nich opłacane i podjąć stosowną decyzję do końca 1999 roku.--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2019 Elfin Sp. z o.o.