www.elfin.pl
portal finansowy


23 października 2019

 • Kiedy należy przystąpić do funduszu?

  Jeżeli urodziłeś się po 31.12.1968 powinieneś przystąpić do funduszu nie później niż siódmego dnia od podjęcia pracy. Jeżeli nie wybierzesz w tym czasie funduszu ZUS jest zobowiązany przypomnieć ci o tym. Skutkiem niepodjęcia decyzji o przystąpieniu do funduszu emerytalnego będzie przydzielenie Cię do losowo wybranego funduszu przez ZUS
  Losowanie do OFE nie dotyczy studentów i uczniów do 26 roku życia, którzy podjęli pracę w ramach umowy zlecenia, umowy o dzieło lub rozpoczęli studia doktoranckie.

 • Terminy losowań funduszu emerytalnego

  Losowanie odbywa się dwa razy do roku - w ostatnim dniu roboczym lipca oraz stycznia (wcześniej było tylko raz do roku, w styczniu). W losowaniu biorą udział jedynie OFE, które posiadają nie większy niż 10% udział w rynku OFE pod względem wysokości zarządzanych aktywów (czyli największe OFE są wykluczone) i osiagnęły stopę zwrotu wyższą niż średnia ważona w dwóch ostatnich okresach rozliczeniowych.

 • Skutki nieprzystąpienia do funduszu w drodze własnego wyboru

  Efektem nie przystąpienia do funduszu w drodze własnego wyboru są pośrednie straty finansowe. Dzieje się tak dlatego, że dopiero od momentu gdy ZUS prześle składki do OFE zaczyna liczyć się staż członkowski, a ZUS przesyła nominalną wartość składek jaka powinna zasilać konto uczestnika funduszu, dopiero po losowaniu OFE. • --------------------------------------------------------
  Copyright © 2000-2019 Elfin Sp. z o.o.