www.elfin.pl
portal finansowy


31 marca 2020

W chwili obecnej trwają prace nad nowelizacją ustawy o emeryturach pomostowych (dotychczasowe zasady przechodzenia na wcześniejszą emeryturę wygasają 31 grudnia 2008).

Emerytury pomostowe będą przysługiwały osobom zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, które nie mają minimalnego wieku emerytalnego, a warunki pracy są nie wskazane dla kontynuowania pracy. Emerytura pomostowa będzie wypłacana do momentu osiągnięcia wymaganego wieku emerytalnego. Po osiągnięciu odpowiedniego wieku wypłacana będzie już zwykła emerytura.

Projekt nowelizacji zakłada, że emerytura pomostowa wynosić będzie 100 proc. potencjalnej emerytury obliczonej dla osoby w wieku 60 lat i będzie waloryzowana według tych samych zasad co emerytury i renty z FUS. Będzie można na nią przejść pięć lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego, w niektórych przypadkach nawet dziesięć lat przed jego osiągnięciem. Trzeba będzie spełnić także inne warunki, mianowicie trzeba będzie osiągnąć ogólny staż ubezpieczeniowy (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn), a staż pracy w warunkach szczególnych lub przy wykonywaniu pracy o szczególnym charakterze powinien wynieść co najmniej 15 lat.--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2020 Elfin Sp. z o.o.