www.elfin.pl
portal finansowy


23 października 2019

Trzeci filar jest dodatkowym i dobrowolnym uzupełnieniem przyszłej emerytury.
Jeżeli uważasz, że emerytura pochodząca z obowiązkowych filarów - I i II, będzie dla Ciebie niewystarczająca, możesz skorzystać z możliwości oszczędzania w ramach III filaru.
Również inicjatywa pracodawcy w ramach Pracowniczego Programu Emerytalnego jest dobrowolna i polega na działaniu zgodnie z ustawą o pracowniczych programach emerytalnych. Programem takim może być objęte jedno lub kilka przedsiębiorstw, a nawet cała branża.

Pracodawca może również zaproponować powierzenie oszczędności pracowników instytucjom zajmującym się tworzeniem programów emerytalnych, które nie są regulowane ustawą o pracowniczych programach emerytalnych. Chodzi tu o Grupowe Ubezpieczenia na Życie oraz Pracownicze Programy Oszczędnościowe, które są oferowane przez firmy ubezpieczeniowe oraz fundusze inwestycyjne. Fundusze inwestycyjne wyszły z ofertą Pracowniczych Programów Oszczędnościowych, natomiast firmy ubezpieczeniowe proponują zawarcie umowy grupowego ubezpieczenia na życie.--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2019 Elfin Sp. z o.o.