www.elfin.pl
portal finansowy


23 października 2019

Pracownicze programy emerytalne (PPE) są formą zorganizowanego, grupowego oszczędzania na przyszłą emeryturę. Cechą charakterystyczną PPE jest to, że są tworzone dobrowolnie przez pracodawcę, który chce zapewnić swoim pracownikom wyższą emeryturę.
Wpłacana w ramach PPE składka powiększona o osiągnięte zyski stanowić będzie w przyszłości świadczenie emerytalne pracownika.

Zgodnie z ustawą regulującą dzialalność PPE, programy mogą być prowadzone w jednej z następujących form:

  • funduszu emerytalnego;
  • umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego;
  • umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym;
  • zarządzania zagranicznego.--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2019 Elfin Sp. z o.o.