www.elfin.pl
portal finansowy


9 grudnia 2021

Składkę przekazywaną przez pracodawcę w imieniu pracownika do instytucji obsługującej PPE stanowić mogą dwa elementy:

 • składka podstawowa
 • składka dodatkowa

  Składka podstawowa finansowana jest przez pracodawcę. Jej wysokość ustala się procentowo od wynagrodzenia pracownika, Jest ona określona w zakładowej umowie emerytalnej.
  Składka podstawowa nie może być większa niż 7% wynagrodzenia pracownika. Nie ma obowiązku odprowadzać od niej ZUS-u. Jest to niewątpliwie główna zaleta programu.

  Składkę dodatkową finansuje uczestnik programu, czyli pracownik. Może być ona ustalona kwotowo lub procentowo od jego wynagrodzenia. Jest ona potrącana z wynagrodzenia brutto (po opodatkowaniu i odliczeniu składki ZUS), które uczestnik PPE otrzymał u danego pracodawcy. Jej wysokość określa pracownik w swojej deklaracji uczestnictwa.
  Można zmieniać wysokość składki dodatkowej zmieniając deklarację uczestnictwa. • --------------------------------------------------------
  Copyright © 2000-2021 Elfin Sp. z o.o.