www.elfin.pl
portal finansowy


23 października 2019

Oprócz Pracowniczych Programów Emerytalnych na III filar składają się także Indywidualne Konta Emerytalne (IKE). Zasady gromadzenia oszczędności na IKE, dokonywania wpłat, wypłat transferowych, wypłat i zwrotu środków zgromadzonych na tych kontach określa ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2004.

Ta forma oszczędzania na przyszłą emeryturę jest o tyle atrakcyjna, że dochody od środków wpłacanych na IKE są zwolnione z podatku od dochodów kapitałowych i wyłączone z podatku od spadków i darowizn (po spełnieniu ograniczeń nałożonych przez ustawodawcę).

Prawo do wpłat na IKE przysługuje tylko osobom fizycznym, które ukończyły 16 lat. Osoby małoletnie mogą dokonywać wpłat tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskuje dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę.--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2019 Elfin Sp. z o.o.