www.elfin.pl
portal finansowy


23 października 2019

Gdy osiągniesz wymagany wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn - twoje pieniądze będą mogły zostanać przekazane do Zakładu Emerytalnego. Nastąpi to w formie wypłaty (transferu) kapitału zgromadzonego przez ciebie w funduszu emerytalnym. Zakład emerytalny zaoferuje ci jeden z czterech wariantów wypłaty emerytury:

  1. emeryturę indywidualną - wypłacaną aż do śmierci ubezpieczonego
  2. emeryturę indywidualną z tzw. gwarantowanym okresem płatności- (nie krótszym jednak niż 10 lat) - emerytura będzie wypłacana dożywotnio. Jeżeli ubezpieczony umrze przed upływem 10 lat, wtedy zostanie wypłacona wskazanej przez niego osobie
  3. emeryturę współmałżeńską - wypłacaną współmałżonkowi po śmierci ubezpieczonego aż do miesiąca kiedy współmałżonek umrze
  4. emeryturę współmałżeńską z gwarantowanym okresem płatności- (nie krótszym niż 10 lat) - jeśli oboje małżonkowie umrą w okresie gwarantowanym, świadczenia będzie otrzymywać wskazana przez nich osoba.


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2019 Elfin Sp. z o.o.