www.elfin.pl
portal finansowy


23 października 2019

System emerytalny działający w Polsce od pierwszego stycznia 1999 roku oparty jest na trzech elementach zwanych filarami. W systemie tym twoja emerytura pochodzić będzie z dwóch lub trzech źródeł. Założeniem nowego systemu jest zapewnienie emerytom bezpieczeństwa finansowego właśnie dzięki różnorodności form zabezpieczenia. Teraz wysokość emerytury zależy od ciebie.

Wszyscy, którzy urodzili się po 31 grudnia 1968 roku nie mają wyboru i muszą wybrać Otwarty Fundusz Emerytalny (OFE), co jest równoznaczne z uczestnictwem w drugim filarze. Urodzeni przed 1 stycznia 1969 roku mogli wybrać, czy chcieli pozostać wyłącznie w ZUS-ie, czy też uczestniczyć w drugim filarze. Decyzja o uczestnictwie w drugim filarze była nieodwołalna. Jeśli ktoś zdecydował się w nim uczestniczyć, musi w nim pozostać. Osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 roku nie zostały objęte reformą. Dla nich emerytura wypłacana będzie na starych zasadach.

Na nowym, zreformowanym ZUS-ie oparty jest pierwszy filar nowego systemu emerytalnego. Pierwszy filar ma zabezpieczyć podstawowe świadczenia emerytalne. Jest on powszechny, obowiązkowy i gwarantowany przez państwo.

Drugi filar systemu emerytalnego opiera się na Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE). Wybierasz jeden taki fundusz, który gromadzi środki na twoją emeryturę.

Trzeci filar jest dodatkowym, dobrowolnym uzupełnieniem twojej przyszłej emerytury. W jego ramach możesz wybrać jedną lub wiele alternatywnych form oszczędzania. Twoje dobrowolne, długoterminowe oszczędności pozwolą ci uzyskać w przyszłości wyższą emeryturę.

Wysokość twojej emerytury będzie zależała od tego, ile uzbierasz w ramach każdego z filarów.--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2019 Elfin Sp. z o.o.