www.elfin.pl
portal finansowy


9 grudnia 2021

Na potrzebę wypłaty świadczeń emerytalnych utworzony został dodatkowo Fundusz Rezerwy Demograficznej. Jest odrębnym funduszem posiadający określone ustawą źródła finansowania. Środki FRD mogą być wykorzystane wyłącznie na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego, który wynikałby z przyczyn demograficznych. Nastąpić to może nie wcześniej niż w 2009 roku.

Część składki na ubezpieczenie społeczne (19,52% wynagrodzenia brutto) przekazywana jest na fundusz emerytalny. Z części przeznaczonej na fundusz emerytalny ok. 0,2% przekazywany jest na FRD. Powoduje to zmniejszenie kwoty budującej twój kapitał emerytalny.--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2021 Elfin Sp. z o.o.