www.elfin.pl
portal finansowy


23 października 2019

Cała składka na ubezpieczenia społeczne (28,64-31,30% pensji brutto) przekazywana jest do ZUS-u. Zakład dokonuje podziału składki w następujący sposób:

- 19,52 proc. podstawy wymiaru - na ubezpieczenie emerytalne,

- 6,00 proc. podstawy wymiaru - na ubezpieczenie rentowe,

- 2,45 proc. podstawy wymiaru - na ubezpieczenie chorobowe,

- od 0,67 proc. do 3,33 proc. podstawy wymiaru - na ubezpieczenie wypadkowe.

Część składki przeznaczonej na ubezpieczenie emerytalne (1% podstawy wymiaru składki) zasila Fundusz Rezerwy Demograficznej (FRD). Pozostała część:

  • jeżeli jesteś uczestnikiem wyłącznie I filaru - zapisywana jest na twoim indywidualnym koncie prowadzonym przez ZUS

  • jeżeli uczestniczysz w drugim filarze - po części zapisywana jest na twoim indywidualnym koncie prowadzonym przez ZUS oraz przekazywana przez ZUS do wybranego przez ciebie OFE (7,3% podstawy wymiaru).

Pamiętaj: gdy twoje wynagrodzenie w danym roku przekroczy 30-krotność średniego prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce (odpowiada to wartości pensji miesięcznej w kwocie 250% średniego wynagrodzenia) wówczas przestajesz wraz z pracodawcą odprowadzać składkę na ubezpieczenie emerytalne oraz rentowe. Dla ciebie ta kwota jest dodatkowym dochodem od którego zapłacisz podatek. Dla pracodawcy jest to oszczędność zmniejszająca koszty płac. Niemniej do końca roku będziesz płacił składkę na ubezpieczenie chorobowe, natomiast twój pracodawca na ubezpieczenie wypadkowe.--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2019 Elfin Sp. z o.o.