str. główna ELFIN.PL

OFE
Kalkulator
PTE

9 sierpnia 2022
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
przewodnik  dodatkowa emerytura  forum

Dodatkowa emerytura

Indywidualny program
inwestycyjny
Lokaty
Dewizy
Obligacje skarbowe
Samodzielne nabywanie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Akcje
Inwestowanie w nieruchomości
Indywidualny plan emerytalny z funduszem inwestycyjnym
Indywidualne ubezpieczeniowe programy emerytalne

Kalkulatory
Oblicz swoją emeryturę
Jak rośnie kapitał?
Ile wpłacasz do ZUS?
Jaką otrzymasz pensję netto?

Wszystkie   

Znajdź
PTE
Instytucje

Słownik finansowy

Indywidualny program inwestycyjny

Możesz stworzyć sobie indywidualny program inwestycyjny, który może polegać zarówno na

  • samodzielnym podejmowaniu poszczególnych decyzji inwestycyjnych, jak i na
  • zleceniu zarządzania twoimi pieniędzmi fachowcom.

W obu jednak przypadkach ty sam decydujesz tak o formie jak i o czasie inwestycji.

Lista możliwości inwestowania samodzielnie nie jest zamknięta. Możesz inwestować swoje pieniądze w bezpieczne papiery wartościowe, za jakie zwykle uważa się obligacje skarbowe, bony skarbowe czy obligacje gmin. Lokaty bankowe czy dewizy to również inwestycje godne rozważenia. Możesz kupować obligacje przedsiębiorstw czy akcje przedsiębiorstw. Nieruchomości także mogą być dobrym zabezpieczeniem twojej finansowej przyszłości. Bardzo dobrym zabezpieczeniem mogą być dowolne inne aktywa takie jak np. udziały w dobrych spółkach czy nawet dzieła sztuki.

Mamy tutaj dwie ogólne uwagi dotyczące inwestowania samodzielnego:

  1. Inwestuj w miarę możliwości w takie aktywa, na których się dobrze znasz.

  2. Nie lokuj wszystkich swoich oszczędności w jeden rodzaj aktywów.

W przypadku zlecania zarządzania fachowcom również nie możemy mówić o zamkniętej liście. Tutaj możemy stworzyć dodatkowy podział; na inwestycje "kapitałowe" i "ubezpieczeniowe".

Przy "inwestycjach kapitałowych" jedynym celem jest uzyskanie jak największej ilości środków w przyszłości.

Możliwości "inwestowania kapitałowego" z fachowcami to np. samodzielny zakup jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, zakup jednostek uczestnictwa w ramach programu emerytalnego funduszu, zakup certyfikatów inwestycyjnych, zlecenie zarządzania twoim portfelem papierów wartościowych firmie zarządzającej, korzystanie z usług doradztwa świadczonych przez biura maklerskie.

Przy "inwestycjach ubezpieczeniowych" związanych z koncepcją III filara rozważyć należy przede wszystkim indywidualne programy o charakterze oszczędnościowym. Programy takie, nazywane często ubezpieczeniami emerytalnymi lub rentowymi mają zadanie zgromadzić jak największy kapitał przeznaczony na dodatkowe świadczenia emerytalne. Są one realizowane w oparciu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie.

Drukuj Wyślij do znajomego Skomentuj na forum
OFE Kalkulator emerytalny PTE
Copyright © 2000-2022 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009