str. główna ELFIN.PL

OFE
Kalkulator
PTE

17 czerwca 2024
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
przewodnik  dodatkowa emerytura  forum

Kalkulatory
Oblicz swoją emeryturę
Jak rośnie kapitał?
Ile wpłacasz do ZUS?
Jaką otrzymasz pensję netto?

Wszystkie   
Słownik finansowy
   Kalkulator kapitałowy   


Opis do kalkulatora kapitałowego

Kalkulator kapitałowy służy wyliczeniu wartości sumy wpłaconych składek, zysków z inwestycji oraz kapitału końcowego. Narzędzie to umożliwia przeprowadzenie symulacji programów inwestycyjnych.

Kapitał początkowy jest sumą pieniędzy, z którą rozpoczynasz program systematycznego oszczędzania (maksymalna wielkość: 200.000 zł).

Przyjmujemy, że wpłaty roczne są dokonywane pod koniec każdego roku.

Pamiętaj, że jeżeli chcesz dokonywać wpłat na początku okresu - czyli z góry - wówczas pierwsza wpłata w rzeczywistości powiększa kapitał początkowy lub (gdy nie masz kapitału początkowego) jest dla ciebie kapitałem początkowym. Wartość wpłaty rocznej może być:

 • stała
 • indeksowana - ustalasz procentowy wskaźnik wzrostu składki (nie większy niż 15%).

  Stopa procentowa określa zyskowność prowadzonej inwestycji.
  Okres wpłat wynosi maksymalnie 30 lat. Górne ograniczenie stopy procentowej ustalone jest na poziomie 30%.
  Proponujemy prowadzić obliczenia w oparciu o wartości realne. Wybierając stałą składkę zakładamy wówczas, że będziemy ją zwiększać corocznie o wartość inflacji. Stopa procentowa jest wtedy stopą realną (wartość powyżej inflacji). Pozwala to wyliczyć realną wartość kapitału.

  Kolumny: Składki, Zysk oraz Kapitał przedstawiają skumulowane wartości na dany rok.

  Moduł Wykres pozwala obejrzeć przeprowadzoną symulację. Na wykresie słupkowym kolorem jaśniejszym oznaczona jest suma wpłaconych składek, kolorem ciemniejszym osiągnięte zyski oraz ewentualnie - jeśli jest - kapitał początkowy.

  Koszty obsługi mogą obciążać:

 • wpłacane składki - od wpłacanej składki potrącana jest prowizja (tak jak w funduszach emerytalnych, funduszach powierniczych)
 • zyski - działając tak jak podatek dochodowy
 • kapitał - odpowiada to opłacie pobieranej przez zarządzającego kapitałem (taką opłatę pobierają np.: fundusze emerytalne, instytucje zarządzające portfelem na zlecenie).
  Przyjęte w polach kalkulatora ograniczenia mają na celu przyspieszenie twojej pracy.

 • OFE Kalkulator emerytalny PTE
  Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.
  o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
  elfin2009