str. główna ELFIN.PL

OFE
Kalkulator
PTE

5 czerwca 2023
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
przewodnik  dodatkowa emerytura  forum

Kalkulatory
Oblicz swoją emeryturę
Jak rośnie kapitał?
Ile wpłacasz do ZUS?
Jaką otrzymasz pensję netto?

Wszystkie   
Słownik finansowy

Musisz wybrać konkretny fundusz z listy

"); else { $PrwBase = new Base; $PrwBase->Login(); $rek = $PrwBase->Take("select ID_FUNDUSZU from EMER_FUNDUSZE where NAZWA_SKR='" . $bquery . "'"); $idfunduszu = $rek[0][0]; $tmp="SELECT e.NAZWA, to_char(ev.DATA_AK,'dd.mm.yyyy'), ev.AKTYWA_NETTO, ev.LICZBA_CZLONKOW, ev.ZAANGAZOWANIE_W_AKCJE, to_char(ev.DATA_LI,'dd.mm.yyyy'), to_char(ev.DATA_ZA,'dd.mm.yyyy') from " ."elfin.v_emer_fundusze_zmiany ev, elfin.emer_fundusze e where e.id_funduszu=".$idfunduszu." and ev.id_funduszu=".$idfunduszu." "; $temp = $PrwBase->Take($tmp); $tmp="SELECT * from " ."elfin.v_emer_fundusze_zmiany"; $ilosc = $PrwBase->Take($tmp); $tmp="SELECT sum(AKTYWA_NETTO), sum(LICZBA_CZLONKOW), sum(ZAANGAZOWANIE_W_AKCJE) from " ."elfin.v_emer_fundusze_zmiany"; $sum_temp = $PrwBase->Take($tmp); $PrwBase->LogOff;?>
 
Wielkość funduszu
Aktywa netto funduszu
na dzień
Udział aktywów
funduszu w rynku
Liczba członków
na dzień
Udział liczby członków
w ogólnej liczbie
członków wszystkich
funduszy
Zaangażowanie w
akcje
na dzień
Średnie zaangażowanie
wszystkich OFE w
akcje
OFE Kalkulator emerytalny PTE
Copyright © 2000-2023 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009