str. główna ELFIN.PL

OFE
Kalkulator
PTE

1 lutego 2023
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
przewodnik  dodatkowa emerytura  forum

Kalkulatory
Oblicz swoją emeryturę
Jak rośnie kapitał?
Ile wpłacasz do ZUS?
Jaką otrzymasz pensję netto?

Wszystkie   
Słownik finansowy

Musisz wybrać konkretny fundusz z listy

"); else { $PrBase = new Base; $PrBase->Login(); $rek = $PrBase->Take("select ID_FUNDUSZU from EMER_FUNDUSZE where NAZWA_SKR='" . $bquery . "'"); $idfunduszu = $rek[0][0]; /* $rek = $PrBase->Take("select ID_FUNDUSZU,FIRMA_Z,NAZWA,AKTYWA_NETTO,OPLATY_PROWIZJA,OPLATY_ZARZADZANIE,DATA_RD,LICZBA_CZLONKOW,KAPITAL_WLASNY,AKCJONARIUSZE,STRATEGIA,DEPOZYTARIUSZ,AGENT_TRANSFEROWY,ADRES,INFOLINIA,TELEFON,FAX,WWW,EMAIL,ZARZAD_AKTYWA from EMER_FUNDUSZE where ID_FUNDUSZU=$idfunduszu"); */ $rek = $PrBase->Take("select ID_FUNDUSZU,FIRMA_Z,NAZWA,AKTYWA_NETTO,OPLATY_PROWIZJA,OPLATY_ZARZADZANIE,DATA_RD,LICZBA_CZLONKOW,KAPITAL_WLASNY,AKCJONARIUSZE,STRATEGIA,DEPOZYTARIUSZ,AGENT_TRANSFEROWY,ADRES,INFOLINIA,TELEFON,FAX,WWW,EMAIL,ZARZAD_AKTYWA from EMER_FUNDUSZE where NAZWA_SKR='" . $bquery . "'"); $PrBase->LogOff; ?> Login(); $s = "select WYC_DATA,WYC_WARTOSC from EMER_FUNDUSZE_WYCENA where ID_FUNDUSZU=" . $idfunduszu."ORDER BY WYC_DATA"; $rekw = $PrwBase->Take($s); // $PrwBase->LogOff; ?>
 
Wycena funduszu
 
 Wartość jednostki z dnia 98) { echo ($data[2].".".$data[1].".19".$data[0].": ".$rekw[count($rekw)-1-$cof][1].""); } else { echo ($data[2].".".$data[1].".20".$data[0].": ".$rekw[count($rekw)-1-$cof][1].""); }?> zł

Take($s);?> Take($tmp); $PrwBase->LogOff;?>
Zmiana wartości jednostki
rozrachunkowej:
1 dzień
Tydzień
Miesiąc
3 miesiące
Rok
2 lata
Login(); $r = "select distinct DATA,WARTOSC from ELFIN.EMER_FUNDUSZE_SREDNIA order by DATA"; $rek0 = $PrwBase->Take($r); $s = "select distinct WYC_DATA,WYC_WARTOSC from ELFIN.EMER_FUNDUSZE_WYCENA where (ID_FUNDUSZU=". $idfunduszu .") order by WYC_DATA"; $rekw = $PrwBase->Take($s); $PrwBase->Logoff; //$PrwBase->Login(); //$r = "select to_char(DATA,'yy-mm-dd'),WARTOSC from ELFIN.EMER_FUNDUSZE_SREDNIA order by DATA"; //$rek0 = $PrwBase->Take($r); //$s = "select to_char(WYC_DATA,'yy-mm-dd'),WYC_WARTOSC from ELFIN.EMER_FUNDUSZE_WYCENA where (ID_FUNDUSZU=". $idfunduszu .") order by WYC_DATA"; //$rekw = $PrwBase->Take($s); //$PrwBase->Logoff; ?> ">
Zaangażowanie w akcje na dzień
Login(); function CofnijDate($miesiace) { $lata = Round($miesiace / 12 - 0.01); $cl = $miesiace - 12 * $lata; $m = date("m"); if ($m <= $cl) { $lata += 1; $mc = 12 - ($cl - $m ); } else { $mc = $m - $cl; } // $rd = date("d") . "/" . $mc . "/" . (date("Y")-$lata); $rd = $mc . "/" . date("d") . "/" . (date("Y")-$lata); return $rd; } $dt[0] = CofnijDate(3); $dt[1] = CofnijDate(6); $dt[2] = CofnijDate(12); $dt[3] = CofnijDate(18); for ($i=0; $i<4; $i++) { $s = "select WYC_WARTOSC from EMER_FUNDUSZE_WYCENA"; $s = $s . " where ((WYC_DATA > to_date('" . $dt[$i] . "','mm/dd/yyyy') ) and (ID_FUNDUSZU=" . $idfunduszu . "))"; $rekw = $PrwBase->Take($s); if (count($rekw)==0) { $wyc[$i] = "b/d"; } else { $wyc[$i] = (real) (($rekw[count($rekw)-1][0] - $rekw[0][0]) / $rekw[0][0]) *100; $wyc[$i] = number_format($wyc[$i],2) . "%"; } } $PrwBase->LogOff; ?>
OFE Kalkulator emerytalny PTE
Copyright © 2000-2023 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009