www.elfin.pl
portal finansowy


13 sierpnia 2022

Jak jest dziedziczona emerytura?

Środki z pierwszego filaru nie są dziedziczone. Co prawda wpłacane składki są ewidencjonowane przez ZUS na twoim indywidualnym koncie, jednak do tych pieniędzy nabywasz prawo dopiero z chwilą osiągnięcia uprawnień emerytalnych. W rzeczywistości tych pieniędzy nie ma nawet na twoim koncie, gdyż są one wydawane na świadczenia dla obecnych emerytów.

W przeciwieństwie do pierwszego filaru środki z OFE i trzeciego filaru są dziedziczone (są to systemy kapitałowe). Twoje składki do funduszu emerytalnego tworzą prawdziwy kapitał, który jest inwestowany. Podlega on dziedziczeniu. Połowę środków zgromadzonych w funduszu (w zakresie w jakim stanowiły one przedmiot wspólnoty majątkowej) otrzymuje w formie wypłaty transferowej małżonek zmarłego. Pieniądze te są przekazywane na jego rachunek w funduszu emerytalnym. Drugą połowę otrzymują w gotówce osoby uposażone. Jeżeli zmarły nie wskazał osób uposażonych, pieniądze te otrzymują członkowie najbliższej rodziny.

Inne pytania--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2022 Elfin Sp. z o.o.