www.elfin.pl
portal finansowy


13 sierpnia 2022

Co dzieje się ze składką przekazywaną do ZUS-u, gdy moje wynagrodzenie w danym roku przekroczy 30 średnich krajowych?

Nie płacisz już składki na fundusz emerytalny i rentowy (11,26% wynagrodzenia brutto). Twoje wynagrodzenie zostaje powiększone o nie płaconą część składki. Od tej kwoty musisz jednak zapłacić podatek.

Twój pracodawca również nie musi płacić za ciebie składki na fundusz emerytalny i rentowy. Jest to dla niego dodatkowa oszczędność, zyskuje poprzez obniżenie kosztu wynagrodzeń.

Inne pytania--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2022 Elfin Sp. z o.o.