www.elfin.pl
portal finansowy


7 października 2022

Jeżeli zdecydujesz się sam zadbać o swoją przyszłą emeryturę, wówczas będziesz bezpośrednio decydował o strategii inwestycyjnej wybierając formę dokonywanych inwestycji. Pamiętaj o generalnej zasadzie, że im dłużej będziesz oszczędzał i inwestował na emeryturę, tym większy kapitał powinieneś uzbierać. Odpowiednie zróżnicowanie lokat zabezpieczy cię przed niekorzystnymi zmianami cen i utratą twoich pieniędzy. Inwestując swoje pieniądze szukasz przeważnie lokat dających większe zyski. Z reguły jednak im większy zysk przynieść może dana inwestycja, tym obarczona jest ona większym ryzykiem.

Rodzaje inwestycji

Gdy inwestujesz swoje oszczędności całkiem samodzielnie, wówczas to ty ustalasz sobie strategię inwestycyjną, tzn. decydujesz jakie lokaty i kiedy chcesz nabywać. Do wyboru masz: lokaty bankowe, bony skarbowe, obligacje, jednostki funduszy inwestycyjnych, akcje, polisy na życie, nieruchomości, dzieła sztuki i wiele innych.

Możesz wykupić sobie indywidualne ubezpieczenie na życie. Instrument ten łączy element ochronny z oszczędnościowym. Decydując się np. na zakup akcji akceptujesz pewien poziom ryzyka. Oczekujesz więc stopy zwrotu wyższej od oprocentowania lokat bankowych lub obligacji. Swoje pieniądze mógłbyś przecież ulokować w banku lub kupić za nie obligacje skarbowe (dające ci pewny zysk). Im jesteś młodszy, tym korzystniej jest dla ciebie lokować oszczędności w tzw. ryzykowne instrumenty rynku kapitałowego: jednostki akcyjnych funduszy inwestycyjnych oraz akcje. Są to instrumenty dające potencjalnie, w dłuższej perspektywie czasowej, większą stopę zwrotu.

Im mniej lat brakuje ci do emerytury, tym mniej ryzykowne lokaty powinieneś wybierać. W krótkim okresie istnieje większe prawdopodobieństwo niekorzystnych zmian na rynku kapitałowym. Kilka lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego możesz już przecież nie chcieć ryzykować.--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2022 Elfin Sp. z o.o.