www.elfin.pl
portal finansowy


7 października 2022

Emerytura z pierwszego filaru będzie wypłacana po osiągnięciu ustalonego wieku emerytalnego: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jej wysokość zależeć będzie od sumy środków, które zgromadziłeś na koncie indywidualnym w ZUS-ie. Wartość tę tworzą dwa elementy:

  • suma składek zgromadzonych na twoim indywidualnym koncie począwszy od 1999 roku
  • kapitał początkowy - odpowiadający nabytym przez ciebie uprawnieniom emerytalnym na dzień 1 stycznia 1999 roku
Te dwie wartości odpowiednio zwaloryzowane utworzą twój kapitał emerytalny.

Wysokość twojej emerytury odpowiadać będzie kwocie zgromadzonego kapitału podzielonemu przez dalsze przeciętne trwanie życia wyliczone dla osób w twoim wieku.

świadczenie emerytalne= kapitał emerytalny/(Gn*12)

Gn - wyliczony przez GUS współczynnik odpowiadający dalszemu przeciętnemu trwaniu życia dla osoby w wieku n- lat.

Im większy kapitał zbierzesz oraz im później przejdziesz na emeryturę, tym większe będzie świadczenie emerytalne, które otrzymasz z ZUS-u.--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2022 Elfin Sp. z o.o.