www.elfin.pl
portal finansowy


4 lipca 2022

Obsługą ubezpieczeń społecznych zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Jest on odpowiedzialny za ewidencjonowanie składek oraz zarządzanie dostępnymi środkami w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS). ZUS jest zatem zarządzającym sumą pieniędzy tworzącą fundusz (FUS).

FUS tworzą fundusze celowe (szczegółowe):

  • fundusz emerytalny - przeznaczony na wypłatę emerytur
  • fundusz rentowy - przeznaczony na wypłatę rent oraz finansowanie tzw. prewencji rentowej
  • fundusz chorobowy - przeznaczony na wypłatę zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych i porodowych
  • fundusz wypadkowy - przeznaczony na wypłatę rent powypadkowych.

Nie ma już sytuacji znanej ze starego systemu emerytalnego, kiedy cała składka przekazywana była do "jednego wspólnego worka". Do każdego z wymienionych funduszy celowych przekazywana jest odpowiednia część składki do ZUS-u. Dzięki temu zasady redystrybucji środków są wreszcie przejrzyste.--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2022 Elfin Sp. z o.o.