www.elfin.pl
portal finansowy


5 lipca 2022

W przypadku zmiany OFE przed upływem okresu 24 miesięcy członkostwa PTE pobiera tzw. opłatę transferową. Towarzystwo potrąca pewną kwotę ze zgromadzonego przez ciebie kapitału. Została ona ustalona w dwóch wysokościach: 160 zł i 80 zł, w zależności od stażu członkowskiego w funduszu. Jeżeli od ostatniego dnia miesiąca, w którym uzyskano członkostwo w funduszu, do dnia dokonania wypłaty transferowej upłynęło nie więcej niż 12 miesięcy opłata wynosi 160 zł, jeżeli więcej niż 12 miesięcy, ale mniej niż 24 miesiące - 80 zł.

Po 24 miesiącach członkostwa w OFE możesz zmienić fundusz bez konieczności płacenia opłaty transferowej.


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2022 Elfin Sp. z o.o.