str. główna ELFIN.PL

OFE
Kalkulator
PTE

1 marca 2024
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
przewodnik  dodatkowa emerytura  forum
 Przewodnik
System emerytalny
Pierwszy Filar ZUS
Drugi Filar OFE
Trzeci Filar PPE
Istota funkcjonowania
Pracownicze Programy Emerytalne
Tworzenie PPE - informacje dla pracodawcy
Warunki przystąpienia - informacje dla pracownika
Formy PPE
Składka emerytalna
Emerytura z PPE
Trzeci Filar IKE
Samodzielne inwestowanie

Kalkulatory
Oblicz swoją emeryturę
Jak rośnie kapitał?
Ile wpłacasz do ZUS?
Jaką otrzymasz pensję netto?

Wszystkie   
Słownik finansowy
Z przewodnika
Formy PPE

Istnieją zasadniczo cztery formy Pracowniczego Programu Emerytalnego:

  1. Pracowniczy fundusz emerytalny

Pracowniczy Fundusz Emerytalny funkcjonuje na podobnych zasadach jak Otwarty Fundusz Emerytalny z drugiego filaru. Stanowi on masę pieniężną przekazywaną przez pracodawcę w imieniu pracowników. Funduszem zarządza Pracownicze Towarzystwo Emerytalne, jego akcjonariuszem zaś jest tworzący program pracodawca. Pracownicze towarzystwo zarządzające pracowniczym funduszem jest instytucją typu non-profit.

Składki wpłacane przez pracodawcę stanowić będą aktywa funduszu. Przechowywane będą przez depozytariusza.

Utworzenie Pracowniczego Funduszu i Towarzystwa musi mieć zgodę Komisji Nadzoru.

  1. Wnoszenie składek przez pracodawcę do funduszu inwestycyjnego

Pracodawca może zawrzeć z funduszem inwestycyjnym umowę, w której zobowiąże się, że będzie wnosił składki pracowników w ramach PPE. Funduszem tym może być jedynie otwarty fundusz inwestycyjny lub specjalistyczny otwarty fundusz inwestycyjny.

  1. Grupowe ubezpieczenie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Ubezpieczeniowa forma PPE obok gwarancji gromadzenia środków na przyszłe cele emerytalne zapewnia również wypłatę dodatkowych świadczeń w przypadku zajścia zdarzeń ubezpieczeniowych (śmierć pracownika, następstwa nieszczęśliwych wypadków itp.). Ubezpieczeniowa forma PPE zapewnia komplementarność ochrony pracownika zarówno w przypadku jego przedwczesnej śmierci (wskazane przez pracownika osoby uposażone otrzymują zarówno świadczenie ubezpieczeniowe jak i wartość zgromadzonych w PPE środków) jak i w przypadku długiego życia (pracownik otrzymuje wypłatę zgromadzonych w programie środków).

  1. Zarządzanie zagraniczne.

Zarządzający zagraniczny to zgodnie z ustawą podmiot, niezależnie od jego formy prawnej, mający swoją siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, podlegający nadzorowi organu nadzoru tego państwa, którego przedmiotem działalności jest gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę uczestnikom programu emerytalnego po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego.

Drukuj Wyślij do znajomego Skomentuj na forum
OFE Kalkulator emerytalny PTE
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009