str. główna ELFIN.PL

OFE
Kalkulator
PTE

1 marca 2024
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
przewodnik  dodatkowa emerytura  forum
 Przewodnik
System emerytalny
Pierwszy Filar ZUS
Drugi Filar OFE
Trzeci Filar PPE
Istota funkcjonowania
Pracownicze Programy Emerytalne
Tworzenie PPE - informacje dla pracodawcy
Warunki przystąpienia - informacje dla pracownika
Formy PPE
Składka emerytalna
Emerytura z PPE
Trzeci Filar IKE
Samodzielne inwestowanie

Kalkulatory
Oblicz swoją emeryturę
Jak rośnie kapitał?
Ile wpłacasz do ZUS?
Jaką otrzymasz pensję netto?

Wszystkie   
Słownik finansowy
Z przewodnika
Tworzenie PPE - informacje dla pracodawcy
Kto może utworzyć pracowniczy program emerytalny?

PPE może utworzyć pracodawca wpisany do właściwego rejestru lub ewidencji dzialalności gospodarczej. Powyższy wymóg nie dotyczy spółek powstałych w wyniku przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych.

Pracodawcy mogą zawierać umowy o wspólnym międzyzakładowym programie emerytalnym. Możliwe jest utworzenie jednego programu dla grupy przedsiębiorstw lub całej branży.

Jak utworzyć PPE?

Utworzenie Pracowniczego Programu Emerytalnego jest inicjowane przez pracodawcę. Do jego założenia wymagane jest podpisanie umów między pracodawcą, pracownikami oraz instytucją, do której pracodawca odprowadzał będzie część wynagrodzenia pracownika.

Przekazywaną przez pracodawcę w imieniu pracownika składkę stanowić mogą dwa elementy: składka podstawowa i składka dodatkowa)

Kamieniem węgielnym programu jest zakładowa umowa emerytalna. Pracodawca zawiera ją z reprezentacją pracowników. Oznacza to, że umowę taką podpisuje pracodawca z:

  • reprezentacją wybraną przez ogólne zebranie załogi - w przypadku, gdy w zakładzie nie ma organizacji związkowej

  • związkową organizacją zakładową - w przypadku, gdy w zakładzie działa jedna taka organizacja

  • wszystkimi organizacjami związkowymi - w przypadku, gdy w zakładzie działa więcej niż jedna organizacja związkowa

Określa ona formę programu emerytalnego, warunki uczestnictwa, a także zasady: gromadzenia środków, przenoszenia ich między funduszami inwestycyjnymi oraz wypłaty transferowej.

Następnie pracodawca podpisuje umowę z instytucją, która będzie gromadziła składki i je inwestowała.

Istnieją cztery formy organizacyjne programu emerytalnego. W obrębie każdej z form składki wnoszone są do odpowiedniej instytucji. Może to być fundusz inwestycyjny, towarzystwo ubezpieczeniowe lub towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych. Jeżeli przyjętą formą funkcjonowania programu emerytalnego jest pracowniczy fundusz emerytalny wówczas niezbędne jest utworzenie towarzystwa i funduszu emerytalnego, gdzie wnoszone będą składki.

Po spełnieniu tych warunków możliwy jest wpis do rejestru prowadzonego przez KNF.

Każdy pracownik chcący uczestniczyć w programie składa pisemną deklarację uczestnictwa. Zawiera ona oświadczenie pracownika o znajomości pracowniczej umowy emerytalnej, wysokość deklarowanej składki dodatkowej oraz ewentualnie podanie sposobu rozporządzenia środkami na wypadek jego śmierci. Po złożeniu przez pracownika deklaracji zawierana jest pracownicza umowa emerytalna. Warunkiem zawarcia umowy jest jednak spełnienie przez pracownika warunków uczestnictwa w programie. W pracowniczej umowie emerytalnej zawarty jest plan emerytalny. Określa on instytucję, która gromadziła będzie składki i zarządzała nimi na podstawie umowy z pracodawcą, warunki wypłaty, wypłaty transferowej oraz symulowany plan wypłaty dla różnych wariantów przewidywanych warunków.

Drukuj Wyślij do znajomego Skomentuj na forum
OFE Kalkulator emerytalny PTE
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009