str. główna ELFIN.PL

OFE
Kalkulator
PTE

27 września 2023
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
przewodnik  dodatkowa emerytura  forum
Słownik finansowy

Ile środków OFE mogą inwestować za granicą?

Kwestię zagranicznych inwestycji Otwartych Funduszy Emerytalnych reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie ogólnego zezwolenia na lokowanie aktywów funduszy emerytalnych poza granicami kraju.

Zezwala ono na lokowanie aktywów funduszu w państwach będących członkami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz w innych państwach, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji.

Zagraniczne aktywa OFE mogą być lokowane w:

  • papierach wartościowych emitowanych przez spółki notowane na podstawowych giełdach rynków kapitałowych tych państw,
  • papierach skarbowych emitowanych przez rządy lub banki centralne tych państw,
  • tytułach uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę w tych państwach, jeżeli instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika, czyli w instytucjach przypominających polskie otwarte fundusze inwestycyjne.
Lokaty te powinny posiadać odpowiednią ocenę ratingową nadaną przez wyspecjalizowaną agencję.

W inwestycje spełniające powyższe warunki fundusz może aktualnie ulokować do 5% swoich aktywów. Same fundusze postulują zwiększenie tego limitu nawet do 20%, jednakże Ministerstwo Finansów jest temu niechętne. Argumentem jest fakt, iż nawet z obecnego limitu skorzystały jedynie nieliczne OFE, a i ich inwestycje zagraniczne nie sięgnęły górnego pułapu możliwości.

Wpływ na wprowadzenie większego limitu mogą mieć też nasze aspiracje do członkostwa w Unii Europejskiej, której urzędnicy domagają się większych możliwości inwestowania naszych OFE poza Polską. Na dzień dzisiejszy jednak rząd nie kwapi się jednak do zwiększania omawianego limitu.

Drukuj Wyślij do znajomego Skomentuj na forum
OFE Kalkulator emerytalny PTE
Copyright © 2000-2023 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009