str. główna ELFIN.PL

OFE
Kalkulator
PTE

25 kwietnia 2024
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
przewodnik  dodatkowa emerytura  forum
 Przewodnik
System emerytalny
Pierwszy Filar ZUS
Drugi Filar OFE
Sposób funkcjonowania
Instytucje związane z II filarem
Otwarte Fundusze Emerytalne
Możliwości inwestycyjne OFE
Limity inwestycyjne
Minimalna wymagana stopa zwrotu
Depozytariusz
Terminy przystępowania do OFE
Indywidualne konto w OFE
Zmiana funduszu
System zabezpieczeń
Schemat systemu zabezpieczeń wypłat świadczeń
Formy wypłaty emerytury
Dziedziczenie środków
Trzeci Filar PPE
Trzeci Filar IKE
Samodzielne inwestowanie

Kalkulatory
Oblicz swoją emeryturę
Jak rośnie kapitał?
Ile wpłacasz do ZUS?
Jaką otrzymasz pensję netto?

Wszystkie   
Słownik finansowy

PITy 2023? Tylko z Jupiterem! Ściągnij darmową wersję >>

Z przewodnika
Schemat systemu zabezpieczeń wypłat świadczeń

Przepisy regulujące działalnośc funduszy emerytalnych wprowadzają wielostopniowe zabezpieczenia celem minimalizacji ryzyka inwestycyjnego, na jakie narażeni są członkowie OFE.

REGULACJE PRAWNE
Ustawa z dnia 20.04.2004r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
Dz. U. 2004 nr 116, poz. 1207

Pieniądze gromadzone w ramach OFE są w pełni oddzielone od pieniędzy zarządzających funduszami
Powszechnych Towarzystw Emerytalnych (PTE)
Depozytariusz

PTE nie ma bezpośredniego dostępu do pieniędzy członków OFE, ponieważ wszystkie środki są przechowywane przez wybrane banki zwane depozytariuszami
Bezpieczne metody inwestowania

Inwestowanie środków gromadzonych przez członków w funduszu jest nadzorowane przez państwo poprzez ustawowo określone zasady. Środki finansowe, zgodnie z zasadą dywersyfikacji ryzyka powinny być lokowane w różne rodzaje papierów wartościowych
Minimalna stopa zwrotu

Fundusz musi osiągać przynajmniej minimalny zysk zwany minimalną stopą zwrotu.
Rachunek rezerwowy

Fundusze są zobowiązane do utworzenia tzw. rachunku rezerwowego, z którego będą dokonywać dopłat do oszczędności członków w przypadku gdy zyski z inwestowanych środków finansowych są niższe niż minimalna wymagana stopa zwrotu.
Gwarancja PTE

Jeżeli środki zgromadzone na rachunku rezerwowym nie wystarczą, aby pokryć dopłaty, wówczas PTE będzie zobowiązane do uzupełnienia niedoboru ze środków własnych.
Fundusz Gwarancyjny

PTE zobligowane są do wpłat na rzecz Funduszu Gwarancyjnego. Pieniądze gromadzone w tym funduszu zostaną wykorzystane w przypadku gdy PTE nie będzie w stanie dotrzymać swoich zobowiązań wobec członków OFE.
Gwarancja Państwa

Jeżeli zaistnieje taka sytuacja, że środki zgromadzone w Funduszu Gwarancyjnym nie są wystarczające aby pokryć niedobory, wówczas Skarb Państwa zobowiązuje się do uzupełnienia powstałych luk.

Drukuj Wyślij do znajomego Skomentuj na forum
OFE Kalkulator emerytalny PTE
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009