str. główna ELFIN.PL

OFE
Kalkulator
PTE

1 marca 2024
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
przewodnik  dodatkowa emerytura  forum
 Przewodnik
System emerytalny
Pierwszy Filar ZUS
Drugi Filar OFE
Sposób funkcjonowania
Instytucje związane z II filarem
Otwarte Fundusze Emerytalne
Możliwości inwestycyjne OFE
Limity inwestycyjne
Minimalna wymagana stopa zwrotu
Depozytariusz
Terminy przystępowania do OFE
Indywidualne konto w OFE
Zmiana funduszu
System zabezpieczeń
Schemat systemu zabezpieczeń wypłat świadczeń
Formy wypłaty emerytury
Dziedziczenie środków
Trzeci Filar PPE
Trzeci Filar IKE
Samodzielne inwestowanie

Kalkulatory
Oblicz swoją emeryturę
Jak rośnie kapitał?
Ile wpłacasz do ZUS?
Jaką otrzymasz pensję netto?

Wszystkie   
Słownik finansowy
Z przewodnika
Depozytariusz

Aktywa funduszu emerytalnego przechowuje depozytariusz. Pilnuje on, by aktywa funduszu (pracujące na twoją emeryturę!) były lokowane zgodnie z przepisami. Odpowiada on również za prawidłową wycenę jednostki rozrachunkowej i aktywów netto funduszu.

Depozytariuszem może być np. bank lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. W praktyce są to banki.

Ze względu na wagę pełnionej przez depozytariusza funkcji, musi on spełniać szereg warunków:

  • posiadać kapitał własny powyżej 100 mln Euro
  • nie mieć żadnych powiązań kapitałowych z PTE zarządzającym danym funduszem
  • członkowie jego zarządu i rady nadzorczej nie mogą jednocześnie pełnić podobnych funkcji w PTE

To wszystko po to, by depozytariusz mógł pełnić swe funkcje rzetelnie, a twoje pieniądze były bezpieczne. Aby tak było, jest on zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) o wszelkich działaniach funduszu emerytalnego naruszających prawo.

KNF kontroluje również sytuację finansową depozytariusza. Może on nakazać towarzystwu emerytalnemu zmianę depozytariusza, gdyby zagrożony był interes uczestników funduszu. Również samo PTE może zmienić depozytariusza w przypadku, gdy nie wykonuje on prawidłowo swych obowiązków.

Drukuj Wyślij do znajomego Skomentuj na forum
OFE Kalkulator emerytalny PTE
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009