str. główna ELFIN.PL

OFE
Kalkulator
PTE

25 kwietnia 2024
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
przewodnik  dodatkowa emerytura  forum
 Przewodnik
System emerytalny
Pierwszy Filar ZUS
Drugi Filar OFE
Sposób funkcjonowania
Instytucje związane z II filarem
Otwarte Fundusze Emerytalne
Możliwości inwestycyjne OFE
Limity inwestycyjne
Minimalna wymagana stopa zwrotu
Depozytariusz
Terminy przystępowania do OFE
Indywidualne konto w OFE
Zmiana funduszu
System zabezpieczeń
Schemat systemu zabezpieczeń wypłat świadczeń
Formy wypłaty emerytury
Dziedziczenie środków
Trzeci Filar PPE
Trzeci Filar IKE
Samodzielne inwestowanie

Kalkulatory
Oblicz swoją emeryturę
Jak rośnie kapitał?
Ile wpłacasz do ZUS?
Jaką otrzymasz pensję netto?

Wszystkie   
Słownik finansowy

PITy 2023? Tylko z Jupiterem! Ściągnij darmową wersję >>

Z przewodnika
Indywidualne konto w OFE

Z chwilą przystąpienia do funduszu zostanie ci przydzielony rachunek indywidualny, na którym gromadzone będą twoje składki. 7,3% twojego wynagrodzenia brutto, tj. prawie piąta część składki na ubezpieczenia społeczne, jest przekazana do twojego funduszu emerytalnego. Pieniądze do OFE przekazuje ZUS. Za tę czynność ZUS pobiera opłatę w wysokości nie przekraczającej 0,8% przekazywanej kwoty. Wysokość opłaty pobieranej przez ZUS określana jest coroczenie w ustawie budżetowej. W roku 2008 wynosi ona 0,8% kwoty przekazywanej do otwartego funduszu.

Od przekazywanej przez ZUS składki uczestnika OFE Powszechne Towarzystwo Emerytalne pobiera prowizję. Jest to określona w procentach jednorazowa opłata, z reguły zależna od stażu członkowskiego w danym funduszu. Następnie przekazyna kwota jest przeliczana na tzw. jednostki rozrachunkowe. Jednostka rozrachunkowa określa twój udział w aktywach funduszu. Można ją porównać do jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Towarzystwo zarządzające danym funduszem prowadzi działalność lokacyjną, tzn. inwestuje dostępne środki zgodnie z prowadzoną strategią inwestycyjną. Wartość jednostki rozrachunkowej jest zależna od wyników inwestycyjnych towarzystwa.

wartość jednostki rozrachunkowej = całkowita wartość aktywów netto funduszu / liczba jednostek rozrachunkowych

Ze środków na twoim rachunku w otwartym funduszu PTE pobiera dodatkowo opłatę za zarządzanie w wysokości 0,045% wartości dostępnych środków.

W praktyce wygląda to następująco:

Przykład
Założenia: Pan X zarobił 1000zł we wrześniu. Wartość jednostki rozrachunkowej OFE w dniu przekazania jego składki do otwartego funduszu przez ZUS wynosiła 19zł 02gr. ZUS pobiera prowizję w wysokości 0,8% przekazywanej składki do OFE, OFE pobiera prowizję: 7% od składki.

Składka do OFE wynosiła 73zł (tj. 7,3%*1000zł). ZUS pobrał prowizję z tytułu przekazania składki w kwocie 58 groszy (tj. 0,8%*73zł). Do funduszu emerytalnego pana X ZUS przekazał składkę potrąconą o naliczoną przez siebie prowizję, czyli 72,42zł (73zł - 58gr). OFE potrącił prowizję od składki w wysokości 5,11zł (7%*73zł). Pozostałą kwotę, a więc 67,31zł (73zł - 0,58zł -5,11zł) przeliczył na jednostki rozrachunkowe. Rachunek pana X w OFE powiększył się zatem o 3,5 jednostki rozrachunkowej (67,31zł / 19,02zł).

Znając liczbę posiadanych na swoim koncie jednostek rozrachunkowych zawsze możesz policzyć wartość twojego kapitału w funduszu. Jest to iloczyn liczby jednostek oraz wartości jednostki w danym dniu (fundusze zobligowane są do codziennego podawania wartości jednostki rozrachunkowej).

Drukuj Wyślij do znajomego Skomentuj na forum
OFE Kalkulator emerytalny PTE
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009