str. główna ELFIN.PL

OFE
Kalkulator
PTE

1 marca 2024
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
przewodnik  dodatkowa emerytura  forum
 Przewodnik
System emerytalny
Pierwszy Filar ZUS
Drugi Filar OFE
Sposób funkcjonowania
Instytucje związane z II filarem
Otwarte Fundusze Emerytalne
Możliwości inwestycyjne OFE
Limity inwestycyjne
Minimalna wymagana stopa zwrotu
Depozytariusz
Terminy przystępowania do OFE
Indywidualne konto w OFE
Zmiana funduszu
System zabezpieczeń
Schemat systemu zabezpieczeń wypłat świadczeń
Formy wypłaty emerytury
Dziedziczenie środków
Trzeci Filar PPE
Trzeci Filar IKE
Samodzielne inwestowanie

Kalkulatory
Oblicz swoją emeryturę
Jak rośnie kapitał?
Ile wpłacasz do ZUS?
Jaką otrzymasz pensję netto?

Wszystkie   
Słownik finansowy
Z przewodnika
Dziedziczenie środków

Środki zgromadzone przez ciebie w funduszu emerytalnym to twój prawdziwy kapitał ze wszelkimi tego prawnymi konsekwencjami, a więc także z możliwością dziedziczenia. W przypadku, gdy ubezpieczony nie dożyje wieku emerytalnego, jego współmałżonek otrzyma połowę zgromadzonego kapitału w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot wspólnoty małżeńskiej. Przeważnie (gdy małżonkowie pozostawali we wspólnocie majątkowej w okresie trwania związku małżeńskiego) jest to połowa środków zgromadzonych przez zmarłego członka funduszu na jego rachunku, poczynając od daty zawarcia związku małżeńskiego. Część ta zostanie przekazana na konto małżonka w funduszu emerytalnym. Będzie nim mógł zatem dysponować dopiero wówczas, gdy osiągnie wiek emerytalny. Druga połowa będzie dziedziczona zgodnie z zasadami prawa spadkowego. Ubezpieczony może wskazać osoby uposażone do dysponowania jego kapitałem po jego śmierci. Gdyby nie wskazał imiennie takiej osoby (lub osób), kapitał dziedziczyć będą członkowie najbliższej rodziny.

Przykład 1.

Pan X zawarł związek małżeński, a następnie (za jakiś czas) przystąpił do funduszu emerytalnego. Podpisując umowę uczestnictwa nie wskazał osób uposażonych.

Prawo do dziedziczenia połowy środków po śmierci pana X ma jego żona. Tę część otrzyma w formie wypłaty transferowej na konto w swoim OFE. Drugą połowę dziedziczą członkowie jego najbliższej rodziny.

Przykład 2.

Pan X podpisał umowę z OFE 1 lipca 1999 roku. W dniu 1 lipca 2000 roku zawarł związek małżeński. Zmarł 1 listopada 2000 roku.

Małżonka pana X otrzyma w formie wypłaty transferowej połowę środków zgromadzonych przez pana X w czteromiesięcznym okresie ich małżeństwa. Pozostała część kapitału zgromadzonego przez pana X w OFE będzie dziedziczona zgodnie z prawem spadkowym.

Kapitał zgromadzony w ZUS-ie nie podlega zasadom dziedziczenia.

Drukuj Wyślij do znajomego Skomentuj na forum
OFE Kalkulator emerytalny PTE
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009