str. główna ELFIN.PL

OFE
Kalkulator
PTE

4 lipca 2022
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
przewodnik  dodatkowa emerytura  forum
 Przewodnik
System emerytalny
Pierwszy Filar ZUS
Drugi Filar OFE
Sposób funkcjonowania
Instytucje związane z II filarem
Otwarte Fundusze Emerytalne
Możliwości inwestycyjne OFE
Limity inwestycyjne
Minimalna wymagana stopa zwrotu
Depozytariusz
Terminy przystępowania do OFE
Indywidualne konto w OFE
Zmiana funduszu
System zabezpieczeń
Schemat systemu zabezpieczeń wypłat świadczeń
Formy wypłaty emerytury
Dziedziczenie środków
Trzeci Filar PPE
Trzeci Filar IKE
Samodzielne inwestowanie

Kalkulatory
Oblicz swoją emeryturę
Jak rośnie kapitał?
Ile wpłacasz do ZUS?
Jaką otrzymasz pensję netto?

Wszystkie   
Słownik finansowy
Z przewodnika
Limity inwestycyjne
7 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez gminy, związki komunalne lub miasto stołeczne Warszawę (jeśli dopuszczone do publicznego obrotu) 15
8 Obligacje i inne dłużne papiery gmin, związków komunalnych lub miasto stołeczne Warszawa, ale nie dopuszczalne do publicznego obrotu 5
9 Zabezpieczone całkowicie obligacje emitowane przez inne podmioty niż wymienione powyżej dopuszczone do publicznego obrotu 10
10 Obligacje zabezpieczone całkowicie, ale nie dopuszczone do publicznego obrotu 5
11 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż określone w pkt. 10 i 11, które nie zostały dopuszczone do publicznego obrotu. 5
12 Bankowe depozyty i bankowe papiery wartościowe 20

Dodatkowe ograniczenia pkt. 1-6 nie mogą stanowić więcej niż 60 proc. aktywów funduszu.

Lokaty wymienione pkt. 1-5 nie mogą stanowić więcej niż 10 proc. jednej emisji.

Jeżeli pomiędzy papierami wartościowymi różnych emisji, ale tego samego emitenta, nie występują żadne różnice w zakresie uprawnień przysługujących ich posiadaczom, ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się łącznie do tych wszystkich emisji.

<< poprzednia strona
Drukuj Wyślij do znajomego Skomentuj na forum
OFE Kalkulator emerytalny PTE
Copyright © 2000-2022 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009