str. główna ELFIN.PL

OFE
Kalkulator
PTE

1 marca 2024
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
przewodnik  dodatkowa emerytura  forum
 Przewodnik
System emerytalny
Pierwszy Filar ZUS
Drugi Filar OFE
Sposób funkcjonowania
Instytucje związane z II filarem
Otwarte Fundusze Emerytalne
Możliwości inwestycyjne OFE
Limity inwestycyjne
Minimalna wymagana stopa zwrotu
Depozytariusz
Terminy przystępowania do OFE
Indywidualne konto w OFE
Zmiana funduszu
System zabezpieczeń
Schemat systemu zabezpieczeń wypłat świadczeń
Formy wypłaty emerytury
Dziedziczenie środków
Trzeci Filar PPE
Trzeci Filar IKE
Samodzielne inwestowanie

Kalkulatory
Oblicz swoją emeryturę
Jak rośnie kapitał?
Ile wpłacasz do ZUS?
Jaką otrzymasz pensję netto?

Wszystkie   
Słownik finansowy
Z przewodnika
Minimalna wymagana stopa zwrotu

Poszczególne fundusze emerytalne będą osiągały różne wyniki finansowe. Niektóre z nich będą osiągać zyski niższe od pozostałych. Od wyników inwestycyjnych wybranego przez ciebie funduszu zależeć będzie wysokość twojej emerytury z II filaru. By zapobiec sytuacji, gdy jakiś fundusz osiągnie wyniki dużo niższe od pozostałych, ustawodawca wprowadził zasadę minimalnej wymaganej stopy zwrotu (MWSZ). Jest to dolna granica stopy zysku zagwarantowana dla wszystkich uczestników funduszy emerytalnych.

W praktyce wyglądać to będzie tak, że każdy OFE, do którego przez okres przynajmniej 24 miesięcy wpływały składki, zobowiązany jest do obliczenia i podania do publicznej wiadomości informacji o wartości stopy zwrotu za ten okres. Po raz pierwszy nastąpi to w 2001 roku. Wówczas miną 2 lata od momentu powstania pierwszego OFE. Kolejne fundusze po upływie 2 lat ich funkcjonowania będą również podawać informacje o wartości stopy zwrotu.

Od momentu podania przez pierwsze fundusze stopy zwroty za okres 2 lat na koniec każdego kwartału KNF wyliczała będzie średnią ważoną stopę zwrotu dla wszystkich funduszy. Informacja ta pozwoli na ocenę efektywności zarządzania otwrtych funduszy. Na podstawie średniej ważonej stopy zwrotu KNF ustali minimalną wymaganą stopę zwrotu dla wszystkich funduszy emerytalnych. Jest to stopa zwrotu mniejsza o 50% lub 4 punkty procentowe od średniej ważonej stopy zwrotu dla wszystkich otwartych funduszy, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa. Gdyby np. średnia ważona stopa zwrotu dla OFE wyniosła 20%, minimalna stopa zwrotu wynosić będzie 10%.

Minimalna wymagana stopa zwrotu jest zarazem gwarancją dla wszystkich uczestników drugiego filaru. Gdyby twój fundusz osiągnął stopę zwrotu mniejszą od oficjalnie wyliczonej minimalnej wymaganej stopy zwrotu, wówczas PTE będzie musiało pokryć różnicę z własnych środków.

Gdy fundusz nie osiągnie minimalnej stopy zwrotu

Gdy dany fundusz emerytalny nie osiągnie minimalnej wymaganej stopy zwrotu, będzie musiał dopłacić do tej wartości ze środków własnych. Dopłata taka dokonana będzie w pierwszej kolejności z tworzonego na ten cel rachunku rezerwowego. Gdyby środki z rachunku rezerwowego nie wystarczyły na dopłatę, wówczas towarzystwo będzie musiało dopłacić z pozostałych środków własnych.

następna strona >>
Drukuj Wyślij do znajomego Skomentuj na forum
OFE Kalkulator emerytalny PTE
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009